Pravidlá webovej stránky a podmienky jej používania (dokument bol naposledy upravený dňa 6. júla 2020)

1. Podmienky

Prístupom na túto webovú stránku, súhlasíte byť viazaný týmito podmienkami webovej stránky, všetkými platnými zákonmi a predpismi, a súhlasíte, že ste zodpovední za súlad s platnými miestnymi zákonmi. Ak nesúhlasíte s niektorou z týchto podmienok, máte zakázané použitie alebo prístup k tejto stránke. Materiály obsiahnuté v tejto webovej stránke sú chránené príslušnými autorskými právami a právom ochranných známok.

2. Licencia na použitie

 1. Je povolené dočasne stiahnuť jednu kópiu materiálov (Informácie alebo softvér) na internetových stránkach predvolby.sk len pre dočasné osobné a nekomerčné prezeranie. Jedná sa o udelení licencie, nie prevod vlastníckeho práva, a na základe tejto licencie nesmiete:
  1. upravovať alebo kopírovať materiály,
  2. použitie materiálov k žiadnym komerčným účelom, alebo k akejkoľvek verejnej prezentácii (komerčnej alebo nekomerčnej)
  3. pokúšať sa o dekompiláciu alebo spätnú analýzu akéhokoľvek softvéru obsiahnututého na webových stránkach predvolby.sk,
  4. odstránenie autorských práv alebo inej majetkovej notácie z materiálov, alebo
  5. prevodu materiálov na inú osobu alebo použitie materiálov na akomkoľvek inom serveri.
 2. Táto licencia automaticky zanikne, ak porušíte akékoľvek z týchto obmedzení a môže byť ukončená autorom stránok predvolby.sk kedykoľvek. Po ukončení prezerania týchto materiálov alebo po skončení platnosti tejto licencie musíte zničiť všetky stiahnuté materiály, ktoré vlastníte, či v elektronickej alebo tlačenej podobe.

3. Odvolanie

 1. Materiály na internetových stránkach predvolby.sk sú poskytované "tak ako sú". Predvolby.sk neposkytuje žiadne záruky, vyjadrené alebo implicitné, a týmto sa zrieka a popiera všetky ostatné záruky, vrátane, bez obmedzení, predpokladaných záruk alebo podmienok obchodovateľnosti, vhodnosti na konkrétny účel, alebo neporušenia práv duševného vlastníctva alebo iné porušenie práv. Ďalej predvolby.sk nezaručuje ani nerobí žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti, pravdepodobnosti výsledkov, alebo spoľahlivosti použitých materiálov na svojich internetových stránkach alebo inak súvisiace s týmito materiálmi alebo na iných stránokach na ktoré odkazuje.

4. Obmedzenia

V žiadnom prípade predvolby.sk alebo jeho dodávatelia nenesú zodpovednosť za žiadne škody (vrátane a bez obmedzenia, škody za stratu dát alebo zisku, alebo v dôsledku prerušenia podnikania,) vyplývajúce z použitia alebo nemožnosti použitia materiálov na internetovej stránke predvolby.sk to, aj keď predvolby.sk alebo splnomocnený zástupca bol oznámený ústne alebo písomne na možnosť takýchto škôd. Pretože niektoré jurisdikcie neumožňujú obmedzenia predpokladaných záruk alebo obmedzenie zodpovednosti za následné alebo náhodné škody, tieto obmedzenia sa na vás nemusia vzťahovať.

5. Revízie a Errata

Materiály uvedené na webových stránkach predvolby.sk by mohli obsahovať technické, typografické či fotografické chyby. Predvolby.sk nezaručuje, že niektorý z materiálov na svojich webových stránkach sú presné, úplné alebo aktuálne. Predvolby.sk môže vykonávať zmeny v materiáloch obsiahnutých na svojich webových stránkach kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia. Predvolby.sk nerobí, však, žiadny záväzok k aktualizácii materiálov.

6. Odkazy

Stránka predvolby.sk nekontrolovala všetky stránky spojené s jeho internetovými stránkami a nenesie zodpovednosť za obsah akejkoľvek takto odkázananej stránky. Zahrnutie akéhokoľvek odkazu neznamená, že predvolby.sk s ním a s odkazovanou stránkou súhlasí. Využitie týchto spojených web stránok je na vlastné riziko.

7. Podmienky modifikácie týchto podmienok webovej stránky

Predvolby.sk môže revidovať tieto podmienky používania pre svoje webové stránky kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia. Používaním tohto webu súhlasíte byť viazaný aktuálnou verziou týchto Podmienok používania.

8. Rozhodujúce právo

Každé tvrdenie, týkajúce sa webových stránok predvolby.sk sa riadi zákonmi štátu Slovensko bez ohľadu na jeho konflikt s právnymi predpismi.

Všeobecné obchodné podmienky vzťahujúce sa na používanie webových stránok.

Ochrana osobných údajov

1. Vaše informácie

Vaše súkromie je pre nás veľmi dôležité. Preto sme vyvinuli túto politiku, aby ste mohli ľahko a lepšie porozumieť, akým spôsobom zhromažďujeme, používame, komunikujeme a uvádzame do použitiaosobné údaje*. V nasledujúcej sekcii sa dozviete potrebné detaily.

Urobili sme niekoľko dôležitých zmien v tom, aké údaje zhromažďujeme, a zjednodušili čitateľnosť našich pravidiel ochrany osobných údajov, aby boli v súlade s novým nariadením o všeobecnej ochrane údajov Európskej únie (GDPR), ktoré sa plne implementuje od 25. mája 2018.

Zaviazali sme sa k vedeniu nášho podnikania v súlade s týmito zásadami, aby sa zabezpečilo, že dôvernosť osobných údajov* je ochránená a udržiavaná.

Na zobrazovanie reklám na našich webových stránkach, používame reklamné spoločnosti tretích strán. Tieto spoločnosti môžu používať informácie (neobsahujúce vaše meno, adresu, e-mailovú adresu alebo telefónne číslo) o vašich návštevách tohto aj iných webov za účelom poskytovania reklám na výrobky a služby, ktoré vás zaujímajú.

2. Ako zhromažďujeme informácie

Poskytnete nám vaše osobné údaje* keď sa prihlásite alebo inak, keď nám poskytnete svoje osobné údaje* počas interakcie s naším 'Webom'. Tiež zbierame osobné údaje* keď nás kontaktujte on-line cez zákaznícky servis a ďalšie podporu pomocou emailu.

Tiež dostávame osobné údaje* a ďalšie online a offline informácie z iných zdrojov. Predvolby.sk budú používať tieto informácie v súlade s platnými zákonmi. S týmito informáciami, v kombinácii s osobnými údajmi* zhromaždenými ako je uvedené v tomto vyhlásení, sa bude takisto zaobchádzať v súlade s vyhlásením o ochrane súkromia. Tiež používame Cookies, Pixel Tags a Web Beacons*, miestne zdieľané objekty, súbory, nástroje a programy, a to na vedenie záznamov, ukladanie vašich preferencií, zlepšenie našej reklamy, a zbieranie neidentifikovateľných údajov*, vrátane dát z jenotlivých zariadení a vašej interakcie s 'Webom' a obchodnými partnermi našich webových stránok.

Používame Cookies* ktoré obsahujú sériové čísla, ktoré nám umožnujú spojiť vašu činnosť na 'Webe' s ďalšími informáciami, ktoré o vás ukladáme vo vašom profile, alebo vo vzťahu k vašim interakciám s týmto 'Webom'. Používame session cookies* na dočasnú manipuláciu, napríklad pre správu zobrazenia nášho 'Webu'. Informácie z cookies nám tiež povedia o webstránke, ktorú ste naposledy navštívili, než ste prišli na náš 'Web' a tiež o webstránke, ktorú navštívite po opustení . Pri prístupe na tieto stránky alebo otvorené emailové správy, používame Pixel Tags a Web Beacons* na vygenerovanie oznámenia o tejto akcii na nás, alebo našich dodávateľov. Tieto nástroje nám umožnia zmerať reakciu na naše komunikácie a zlepšiť fungovanie 'Webu' ako takého.

Dáta zariadení* môže byť zhromažďované, keď váš prístroj interaguje s 'Webom', aj keď nie ste momentálne do 'Webu' pomocou svojho zariadenia prihlásený. Ak máte otázky týkajúce sa bezpečnosti a nastavenia súkromia vášho mobilného zariadenia, v pokynoch od svojho mobilného operátora alebo výrobcu vášho prístroja sa dozviete, ako toto nastavenie upraviť.

Používame reklamný program Google a požiadavky možno zhrnúť do Reklamné Zásady spoločnosti Google. Google, ako dodávateľ tretej strany, používa cookies na poskytovanie reklám na našom 'Webe'. Použitie cookie DART umožňuje firme Google zobrazovať reklamy našim používateľom na základe ich návštev na našich stránkach a ďalších stránkach internetu. Užívatelia sa môžu odhlásiť z používania súborov cookie DART navštívením podstránky Googla - 'Google reklamy a zásady ochrany osobných údajov'.

Zaviedli sme nasledujúce:

My, spolu s tretími stranami, ako je napríklad Google, používame súbory cookie prvej strany (ako napríklad cookies pre Google Analytics) a súbory cookie tretích strán (ako v prípade DoubleClick cookie) alebo iné identifikátory tretích strán na spoločné zhromaždenie údajov týkajúcich sa interakcie užívateľa so zobrazením reklamy a ďalších funkcií reklamných služieb, ktoré sa vzťahujú na naše webové stránky.

Odhlásenie:
Užívatelia môžu nastaviť predvoľby ako bude Google zobrazovať reklamy, a to použitím stránky 'Nastavenie reklám Google'. Prípadne sa môžete odhlásiť návštevou Network Advertising stránky, alebo natrvalo pomocou add-on-u prehliadača 'Google Analytics Opt Out.

3. DÔLEŽITÉ DETAILY:

4. VAŠE PRÁVA

 1. Právo byť informovaný

  Údaje, ktoré máme o našich účastníkoch, sú: - meno a e-mail, ktorý ste zadali na konci testu - adresu IP a miesto, z ktorého ste boli pripojení počas vykonávania nášho testu - zariadenie a prehliadač, ktorý ste použili - výsledky vášho testu, ku ktorému máte prístup po zaplatení
 2. Máte právo na prístup, opravu a vymazanie

  Poskytneme osobe, či už vy alebo účastníkovi, prístup k akýmkoľvek osobným informáciám, ktoré o nich uchovávame, do 30 dní od akejkoľvek žiadosti o tieto informácie. Jednotlivci môžu požiadať o prístup, opravu, zmenu alebo vymazanie informácií, ktoré o nich uchovávame, kontaktovaním na našej kontaktnej stránke. Pokiaľ to zákon nepovoľuje, odstránime všetky osobné informácie o jednotlivcovi, či vy alebo odberateľovi, z našich serverov na základe vašich požiadaviek. Za prístup k osobným údajom alebo ich aktualizáciu nie je žiaden poplatok.
 3. Právo na námietku

  Môžete sa kedykoľvek odhlásiť z nášho mailing listu. Stačí sa na nás obrátiť na e-mail, ktorý nájdete na našej kontaktnej stránke.
 4. Dôležité o funkcii "Do Not Track"

  "Do Not Track" je štandard, ktorý je v súčasnosti vo vývoji. Vzhľadom na to, že ešte nie je dokončená, dodržiavame štandardy v týchto pravidlách a nekontrolujeme žiadnu žiadosť o prehliadanie. To znamená, že niektoré z našich funkcií môžu mať možnosť sledovať alebo sledovať žiadosti o prehliadanie.

5. Akt ochrany súkromia detí na internete

Pokiaľ ide o zhromažďovanie osobných informácií od detí do 13 rokov, Zákon o ochrane (Akt Ochrany Súkromia Detí na Internete) dáva rodičom kontrolnú moc. Federálna obchodná komisia, národná agentúra na ochranu spotrebiteľa, presadzuje pravidlá 'Aktu Ochrany Súkromia Detí na Internete', ktoré hovoria o tom čo prevádzkovatelia webových stránok a on-line služieb, musia urobiť pre ochranu súkromia a bezpečnosť detí online.

6. Naša poštová adresa

Predvolby.sk
Carrer de la Cera, 18
08001 Barcelona
Spain

Pre podporu a prípadné otázky, prosím, kontaktujte nás na emailovej adrese:

info[zavinac]predvolby.sk

7. Slovníček pojmov

Osobné údaje sú informácie o vás, ktoré vás špecificky identifikujú samostatne, alebo v kombinácii s inými informáciami, ktoré o vás máme.

Pixel Tags a Web Beacons sú malé grafické obrázky na webových stránkach alebo v našich emailoch, ktoré nám umožnujú zistiť, či ste vykonali špecifické úkony.

Cookie je malé množstvo informácií, ktoré webový server pošle do vášho prehliadača, ktorý ukladá informácie o vašom účte, vaše preferencie a používanie týchto stránok. Niektoré súbory cookie sú dočasné, zatiaľ čo iné môžu byť nakonfigurované tak, aby trvali dlhšie. "Session cookies" sú dočasné súbory cookie používané z rôznych dôvodov, ako napríklad pre riadenie zobrazenia stránok. Váš prehliadač zvyčajne vymaže "Session cookies", akonáhle zavriete prehliadač. "Persistent cookies" sú trvalejšie cookies, ktoré sú uložené v počítačoch alebo mobilných zariadeniach aj po zavretí prehliadača.

Dáta zariadení sú informácie o zariadeniach, ktoré používate na prístup, používanie, alebo interakciu s naším 'Webom', ako je typ operačného systému alebo model mobilného zariadenia, typ prehliadača, doména a iné systémé nastavenia, jazyk, ktorý váš systém používa, krajina a časové pásmo vášho zariadenia, geo-umiestnenie, jedinečný identifikátor zariadenia alebo iný identifikátor zariadenia, identifikácia mobilného operátora, a softvérová platforma zariadena a informácie o firmware.

Neidentifikujúce údaje sú informácie, ktoré samé o sebe vás nemôžu identifikovať, vrátane údajov z cookies, Pixel Tags a Web Beacons a dáta zariadení. Neidentifikujúce údaje môžu byť odvodené z osobných údajov.

Ďakujeme, že ste sa dozvedeli o našich pravidlách ochrany osobných údajov a vďaka za dôveru.